OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA METKOVIĆ • PRIMARY SCHOOL STJEPAN RADIC METKOVIC


povijest


o školi


područne škole


glazbena škola

Kralja Zvonimira 8
20350 Metković

tel: 020 681 621

fax: 020 681 514

e-mail: osstjepan-radic@inet.hr

 

 
 

 

Školsko vijeće učenika

Školsko vijeće učenika naše škole osnovano je 08.02.2001.god. na inicijativu Gimnazije Metković, a u okviru projekta ŠKOLA DEMOKRACIJE.

Od 1998.g. udruga Metković-zdravi grad i grad Metković uključene su u projekt Škola demokracije koji je pokrenula Norveška vlada. Koordinator projekta je prof. Živka Franković koja uspješno vodi debatni klub Gimnazije Metković, a pokrenuli su i osnivanje gradskog Vijeća mladih grada Metkovića 2001. Gradsko Vijeće mladih sačinjava po šest predstavnika školskih vijeća učenika iz sve četiri škole grada Metkovića.

U Školsko vijeće učenika (ŠVU) ulazi po jedan učenik iz svakog odjela od 5.do 8. razreda (ukupno 20 učenika).

Ovogodišnji predstavnici su:

 1. Andrea Anković 5.a

 2. Nikica Previšić 5.b

 3. Stipe Volarević 5.c

 4. Jakov Barbir 5.d

 5. Mirko Geljić 5.e

 6. Petra Erceg 6.a

 7. Marija Jelčić 6.b

 8. Lucija Veraja 6.c

 9. Marija Šerić 6.d

10. Mihaela Rodin 6.e

11. Ivanka Vladimir 7.a - zapisničar

12. Nives Mateljak 7.b

13. Anja Barač 7.c

14. Ivan Perleta 7.d

15. Jure Dragović 7.e

16. Andrej Vulić 8.a

17. Anita Previšić 8.b

18. Vedrana Mordžin 8.c - zamjenik predsjednika

19. Stanka Gabrić 8.d

20. Mate Damić 8.e - predsjednik

 


 

Na sjednici školskog odbora 28.9.2001. usvojena je Programska orijentacija i pravila o radu ŠVU gdje stoji:

 

 

Članak 1.

 

Školsko učeničko vijeće je izborno predstavničko tijelo učenika formirano radi ostvarivanja slijedećih načela i ciljeva :

- jačanja kulture prava i odgovornosti u školi

- utjecaja učenika na organizaciju i funkcioniranje škole

- doprinosa mladih u kreiranju kvalitetne škole i suradničkih odnosa

- poticanje zajedništva i akcija solidarnosti

- sudjelovanja u demokratskim procesima i građenju demokratskih odnosa

- sudjelovanje mladih u odlučivanju o pitanjima važnim za učenike

- partnerskih odnosa u procesu učenja

- poticanje školskih sadržaja u skladu s potrebama i interesima mladih

- suradnje mladih s društvenom sredinom

- praktičnog djelovanja koje doprinosi razvoju demokracije utemeljeno na pravima i odgovornostima

- preuzimanja odgovornosti za učenje , radnje i odluke u školskoj zajednici

- integracije mladih u aktivnosti škole i društvene sredine.

 

U skladu s tim planiraju se i provode aktivnosti ŠVU :

- redoviti sastanci radi prenošenja informacija na relaciji razredni odjel - ŠVU i obrnuto ( aktualne teme iz života i rada škole)

- sudjelovanje u projektima u školi i van nje

- priprema projekta i sudjelovanje u radu Vijeća mladih Grada Metkovića (dosadašnji projekti u prilogu)

Do sada su održana tri Vijeća mladih Grada Metkovića (GVM). Gradsko vijeće mladih sačinjava po šest predstavnika školskih vijeća učenika (plus jedan rezervni član) koje biraju ŠVU četiri škole grada Metkovića.

To je prava škola demokracije u kojoj se uči koristiti pravo glasa u odlučivanju i stječe vrijedno demokratsko iskustvo . U radu SVU posebno smo zadovoljni dosadašnjim dostignućima na području:

- učenja demokratskom ponašanju

- bolja komunikacija između učenika-učitelja-ravnatelja

- učeničko sudjelovanje u poboljšanju kvalitete boravka i rada učenika u školi

- sudjelovanja u izradi i provođenju projekata u školi i lokalnoj zajednici.

 

Voditelj projekta u našoj školi je prof. Snježana Nikolić.

na vrh