OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA METKOVIĆ • PRIMARY SCHOOL STJEPAN RADIC METKOVIC


povijest


o školi


područne škole


glazbena škola

Kralja Zvonimira 8
20350 Metković

tel: 020 681 621

fax: 020 681 514

e-mail: osstjepan-radic@inet.hr

 

 

Osnovna škola Stjepana Radića Metković nalazi se na lijevoj strani rijeke Neretve u gradu Metkoviću i pokriva područje veličine 20 km2, gdje živi 10.000 stanovnika.

Školu pohađaju i učenici iz Bijelog Vira, Mliništa i Krvavca II udaljeni 5-15 km od grada.

 I ove školske godine u sastavu škole djeluje Osnovna glazbena škola sa četiri razredna odjela od I.-VI. razreda (2 glasovira, 2 puhača) i 1 kombinirani odjel od V.-VIII. razreda za djelomičnu integraciju učenika s teškoćama u razvoju koji se školuju prema čl. 7. Pravilnika o školovanju DTUR.

Učenici nižih razreda iz Bijelog Vira i Mliništa pohađaju nastavu u područnim školama (Bijeli Vir i Mlinište), a učenici viših razreda pohađaju nastavu u matičnoj školi te je za njih organiziran prijevoz autobusom.

Škola s 1298 učenika radi u dvije smjene, a migracijom stanovništva na prostor koji pokriva ova škola, povećava se broj upisanih učenika.

U PŠ Bijeli Vir radi 1 kombinirani odjel (I., II. i III. razred).

PŠ u Mliništu u svom sastavu ima 2 kombinirana odjela (I.-II. i III. i IV.).

1298 učenika koji pohađaju našu školu je pokazatelj da ovaj školski postaje malen, jer se već sada razredna nastava odvija u 4 manje učionice zbog nedostatka prostora.  Međutim prostor je funkcionalan unatoč brojnosti učenika, pa je rad škole organiziran u 2 smjene od I. do VIII. razreda.

Nastavni rad odvija se u matičnoj školi za razrednu nastavu u 11 učionica.  Nastava u višim razredima izvodi se u specijaliziranim učionicama :

       2 za hrvatski jezik,
2 za matematiku,
2 za engleski jezik,
1 za biologiju i prirodu,
1 za vjeronauk,
1 za zemljopis,
1 za povijest,
1 za kemiju i fiziku,
1 za glazbenu kulturu,
1 za njemački jezik,
1 za likovnu i tehničku kulturu.

 

Škola ima čitaonicu i knjižnicu.

Opremljena je dječjim časopisima, stručnim časopisima i listovima.  Ima TV u boji, video te DVD.

Zbog mijenjanja programa, a naročito zbog dotrajalosti knjiga, potrebno je obnavljati knjižni fond.

U ovoj školskoj godini nastojat ćemo u skladu s mogućnostima, a posebno uz pomoć donacija i dalje nabavljati obveznu lektiru za naše učenike i stručne priručnike za nastavnike.

Potrebnim smatramo i dalje obnavljati knjižni fond.

Škola ima radionicu za potrebe kućnog majstora, prostoriju za ekonomat, specijaliziranu prostoriju za rad kuhinje, prostorije za rad ravnatelja, razvojno-pedagoške službe, tajništvo, računovodstvo i zbornicu.

Glazbena škola (u matičnoj školi) ima 3 učionice, zbornicu, hodnik i sanitarni čvor.  Prostor za djecu s teškoćama u razvoju ima 2 učionice, 1 manju prostoriju za učitelja defektologa, hodnik i sanitarni čvor.

U školi je i školska zadruga koju vodi učiteljica likovne kulture i postigli su zapažene rezultate u svom radu, a ima 2 prostorije za rad s učenicima i sanitarni čvor (zajedno sa odjelima glazbene škole).

Učenici se pri ulasku u školu okupljaju ispred natkrivenog školskog ulaza, tako da su zaštićeni od elementarnih nepogoda, a u poslijepodnevnoj smjeni (u večernjim satima) prilikom izlaska učenika školski ulaz je osvijetljen.