OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA METKOVIĆ • PRIMARY SCHOOL STJEPAN RADIC METKOVIC


povijest


o školi


područne škole


glazbena škola

Kralja Zvonimira 8
20350 Metković

tel: 020 681 621

fax: 020 681 514

e-mail: osstjepan-radic@inet.hr

Projekt za Vijeće mladih grada Metkovića 26.03.2004.

 

VODITELJ PROJEKTA:

Školsko vijeće učenika

NAZIV PROJEKTA:

Naš prioritet - klupe - uređenje školskog dvorišta

CILJ PROJEKTA:

-uljepšavanje školskog dvorišta

-okupljalište učenika prije nastave, nakon nastave

-mjesto za odmor i igru

-omogućavanje održavanja nastave na svježem zraku

METODE IZVOĐENJA:

-snimanje situacije školskog dvorišta

-konzultiranje stručnjaka dipl. ing. arh. Zdenka Bartulović

-izrada prijedloga, nacrta i odabir arhitektonskog rješenja.

-sastavljanje financijske konstrukcije

-nabava i montiranje klupa

IZVRŠITELJI:

-školsko vijeće učenika

-koordinator Snježana Nikolić

-kućni majstori

FINANCIJSKA KONSTRUKCIJA:

1

Nabava doprema i montaža «U»betonskih elemenata. U cijenu uključena obrada fuga čemernim mortom. Za jednu klupu potrebno je 5 «U» elemenata komplet,

kom. 1,00 x 400,00 kn = 400,00 kn

2

Izrada i montaža sjedišta na armirano-betonskoj klupi od pune bukovine, fino obrađene i zaštićene od vanjskih utjecaja dim. 200x30x4,8 cm

kom. 1,00 x 450,00 kn = 450,00 kn

SPECIFIKACIJA ZA JEDNU KLUPU  ukupno

850,00 kn

SVEUKUPNO:

4,00 x 850,00 = 3.400,00 kn

 

ZNAČAJ PROJEKTA ZA ŠKOLU I GRAD:

Dvorište škole je mjesto u okrilju naše škole gdje se učenici okupljaju prije nastave, za vrijeme nastave i nakon završetka nastave. Tu svakodnevno proborave oko jedne četvrtine dana, a nemaju nijedno mjesto za odmor !

Prigodan, neiskorišten prostor kraj ulaza u dvorište pravo je mjesto za tu namjenu. To mjesto je često i okupljalište mladih našega grada u slobodno vrijeme

Sudionici Parlamenta Vijeća učenika grada Metkovića 2004.