OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA METKOVIĆ • PRIMARY SCHOOL STJEPAN RADIC METKOVIC


povijest


o školi


područne škole


glazbena škola

Kralja Zvonimira 8
20350 Metković

tel: 020 681 621

fax: 020 681 514

e-mail: osstjepan-radic@inet.hr

 

ŠKOLSKA KNJIŽNICA

 

OPĆE ODREDBE

Školska je knjižnica sastavni dio škole i svega onoga što se događa u odgojno-obrazovnom procesu. Srž njezina djelovanja čine sljedeći ciljevi bitni za razvijanje pismenosti, poučavanja, učenja i kulture koji su ujedno i temeljne službe školske knjižnice:

• podržavanje obrazovnih ciljeva onako kako su zacrtani u nastavnom planu i programu,

• razvijanje navike korištenja knjižnice kroz cijeli život, potičući u djece naviku i užitak u čitanju i učenju,

• organiziranje aktivnosti koje potiču kulturnu svijest i osjetljivost, istraživački duh i osobno prosuđivanje,

• suradnja s učenicima, učiteljima, administracijom i roditeljima u postizanju zadaća škole,

• razvijanje svijesti o vrijednostima nacionalne kulture, posebno jezika, umjetnosti i znanosti te vrijednosti multikulturalnosti,

• poticanje duhovnog ozračja škole,

• isticanje načela da su sloboda mišljenja i slobodan pristup informacijama preduvjeti za uspješno i odgovorno sudjelovanje u građanskom demokratskom društvu.

 

DJELATNOST I ZADAĆE ŠKOLSKE KNJIŽNICE

Djelatnost školske knjižnice ostvaruje se kroz:

• odgojno-obrazovnu djelatnost,

• stručnu knjižničnu djelatnost,

• kulturnu i javnu djelatnost.

na vrh

 

ODGOJNO- OBRAZOVNA DJELATNOST

• organizirano i sustavno upoznavanje učenika s knjigom; razvijanje navike posjećivanja knjižnice,

• ispitivanje zanimanja učenika za knjigu,

• pomoć pri izboru knjige i upućivanje u čitanje književnih djela, znanstvene literature, dnevnih listova i časopisa,

• upućivanje u način i metode rad na istraživačkom zadatcima ( uporaba leksikona, enciklopedija, rječnika i dr.),

• organizacija rada s učenicima putnicima,

• organizacija rada s učenicima u slobodnim aktivnostima,

• organizacija nastavnih sati u knjižnici (timski rad),

• pomaganje učenicima u pripremi i obradi zadane teme i referata,

• suradnja s nastavnicima svih nastavnih predmeta i odgojnih područja u nabavi literature i ostalih medija za učenike i nastavnike,

• suradnja s ravnateljicom i stručnim suradnicima s obzirom na nabavu stručne metodičko- pedagoške literature.

na vrh

 

STRUČNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST

• organizacija i vođenje rada u knjižnici,

• nabava knjiga i ostale informacijske građe,

• knjižnično poslovanje: inventarizacija, signiranje, klasifikacija i katalogizacija, otpis i revizija,

• praćenje i evidencija knjižnog fonda,
• izrada statističkih pokazatelja o uporabi knjižnog fonda,

• izrada popisa literature i bibliografskih podataka za pojedine nastavne predmete,

• sudjelovanje na stručnim sastancima školskih knjižničara; suradnja s matičnom službom NSK i županijskim matičnim službama,

• suradnja s knjižarama i nakladnicima; suradnja s ostalim knjižnicama,

 

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

• organizacija, pripremaš i provedba kulturnih sadržaja škole, književni susreti, tematske izložbe i dr.

na vrh

 

ŠTO SVE TREBA ZNATI O KNJIŽNICI?!

 

Članstvo i posudba

Kako se postaje član školske knjižnice ?

Svaki je učenik OŠ Stjepana Radića ujedno i član školske knjižnice. Ne plaća se upisnina i ne treba pristanak roditelja.

Što to znači posuditi knjigu ?

Izabrati knjigu, doći do knjižničarke s knjigom da na kartončić učenika evidentira datum posudbe i broj knjige, vratiti knjigu najkasnije za mjesec dana neoštećenu ( !!! kako bi i ostali članovi mogli pročitati tu knjigu ).

Tko s knjigom ode ne zaduživši se, knjigu nije posudio već ukrao.

Odjednom se može posuditi najviše jedna knjiga, a posuđivati se knjige mogu tijekom cijele godine. Za vrijeme ljetnih praznika knjige se ne posuđuju.

Što će se dogoditi ako učenik izgubi ili ošteti knjigu?

Umjesto izgubljene knjige treba kupiti novu, o čemu se treba dogovoriti s knjižničarkom. Učenik koji je jako oštetio knjigu, takvu će knjigu moći zadržati, a umjesto oštećene kupiti novu.

Zašto se ne mogu posuditi sve knjige iz čitaonice ?

U čitaonici se nalaze rječnici, leksikoni, atlasi i drugi različiti priručnici koji se ne čitaju od stranice do stranice, već samo određeni dijelovi. To je tzv. REFERENTNA ZBIRKA. Takvih knjiga knjižnica obično ima samo jedan primjerak i redovito su jako skupe. Budući da se njima može služiti u knjižnici, nema potrebe odnositi ih kući.

Čega još osim knjiga ima u knjižnici?

Dvadesetak naslova časopisa za učenike i učitelje. Knjižnica je pretplaćena na sljedeće časopise: Radost, Smib, Zvrk, Prvi izbor, Modra lasta, National Geographic, National Geograpgic Junior, Merdijani, Priroda, Matematika i škola, Ekološki glasnik, Matica, Školske novine. Hrvatsko slovo i dr.

na vrh

 

aktivnosti

Što sve učenici mogu raditi u školskoj knjižnici?

Učenici mogu:

• posuđivati knjige

• čitati knjige i časopise

• služiti se rječnicima

• služiti se leksikonima i enciklopedijama

• gledati TV

• slušati glazbu

• napisati školsku zadaću

• učiti za nastavu

• napraviti referat

• igrati se društvenih igara

 

Što se još događa u knjižnici osim posuđivanja knjiga?

Knjižničarka vodi knjižničarsku grupu koja je aktivno uključena u rad knjižnice, a surađuje i s dramskim grupama.

Osim što računalo u knjižnici služi za posuđivanje knjiga, knjižničarka može pokazati kako se koristi računalo i kojim se zanimljivim računalskim vještinama može ovladati.

U knjižnici se uvijek može ugodno družiti i «čavrljati».

na vrh

 

planovi

Kako će se knjižnica razvijati?

Šk. god. 2004./2005. knjižnica je preseljena u novi prostor opremljen novim policama, bogatom AV opremom. Knjižnica se počela sređivati tako da odgovara standardima, ulazi u proces kompjuterizacije i stručne klasifikacije, jer do sada knjige nisu razvrstane u odgovarajuće skupine. Budućnost knjižnice, i to jako bliska, sastoji se u tome da će svaki učenik imati člansku iskaznicu s odgovarajućim barkodom. Knjige će biti označene tako da se oznake mogu pročitati elektroničkom čitačem koji je povezan s računalom. Na vanjskoj strani korica nalazit će se nalijepljen barkod, naljepnica sa strojno čitljivom brojčanom oznakom kojom je svaka knjiga jedinstveno označena. Kad elektronički čitač pročita barkod, na ekranu računala otvaraju se podaci o knjizi.na vrh

 

Upoznajući blago školske knjižnice, saznali smo i naučili niz novih podataka i vještina. Ne treba zaboraviti da je školska knjižnica "duša" svake škole i središte njezina društvenoga života i kulturnih zbivanja!

adresa:

Kralja Zvonimira 8

METKOVIĆ

tel. 020/681-621

knjižničarka:

Ivana Čarapina, prof.

Posuđivanje knjiga:

ponedjeljak i četvrtak

od 13.00 do 18.30

utorak, srijeda i petak

od 8.00 do 14.00