2.6.2008.

 

 Život bez dima cigareta

plakat - poziv na parlaonicu1.6.2008. - Učenici sedmih i osmih razreda naše škole pridružili su se obilježavanju 31. svibnja, Svjetskog dana nepušenja, tako što su organizirali parlaonicu s nazivom „Moj izbor – život bez dima cigareta ili život s dimom cigareta“.
Parlaonica je projekt Školskog vijeća učenika koje je među više različitih tema izabralo baš tu, jer je opće poznato da sve više mladih poseže za cigaretom i to u sve mlađoj dobi.
Dvije skupine učenika argumentima i protuargumentima raspravljale su o tome što mlade potiče na život s dimom cigareta, tj. što mlade potiče na život bez dima cigareta. Skupine su pripreme obavile odvojeno, a pripremale su ih psihologinja Maja Kapustić, učiteljica Danijela Bukovac i koordinatorica Školskog vijeća učenika pedagoginja Snježana Nikolić.
Povodom 31. svibnja – Svjetskog dana nepušenja Školsko vijeće učenika Osnovne škole Stjepana Radića iz Metkovića organi- ziralo je parlaonicu na temu: Moj izborživot s dimom cigarete ili život bez dima cigarete.
Parlaonica se održala u petak, 30. svibnja 2008. g. u holu škole u međusmjeni. Od 11.45 do 13.45 učenici sedmih i osmih razreda škole, učitelji i gosti- voditelji i učenici školskih vijeća učenika drugih škola te predsjednica Udruge Metković-zdravi grad mogli su pratiti, uključiti se i procjenjivati prezentacije i argumentacije dva tima koji su odgovarali na pitanja što potiče mlade na izbor života s dimom cigarete i bez njega.
Prvi tim –učenici : Lucija Sršen 8. a, Mateo Franić 8. d, Karlo Mur- tezani 7. c, Ana Mijić 7. e, Damjan Jarak 6. a, Mara Majić 6. a, Anto- nija Obšivač 6. e, Lara Laskač 5. a, Martin Šutalo 5. b i vodi- teljica Danijela Bukovac, dipl. učitelj. U svojoj prezentaciji su istakli šte- tnost duhanskog dima po zdravlje pušača i nepušača i poticali na zdrave životne izbore.

Drugi tim- učenici : Anković Andrea 8. a, Damir Bajo 8. b, Petra Dominiković 7. f, Karla Mikulić 7. d, Antonija Obradović 6. d, Ivana Šutalo 6. e, Dora Bilan 5. b, Barbara Franjić 5. c i voditeljica Maja Kapustić, dipl. psiholog. Prvo su odigrali situaciju u kojoj jedan učenik eksperimentira s pušenjem a druga dva to otkrivaju i razgo- varaju s njim o tom izboru, a zatim u svojoj prezentaciji naveli što potiče mlade na pušenje, ali i posljedice tog izbora.
U raspravi članovi oba tima su se zdušno zalagali za svoje argu- mente tako da je na trenutke atmosfera bila napeta, a palo je i nekoliko više osobnih i provokativnih upita i komentara.
Prvi tim je isticao i ponavljao da je pušenje bolest, loš izbor i da svatko ima pravo i može živjeti zdravo bez dima.
Drugi tim je isticao pravo na izbor pušača, neosuđivanje već pomoć i pušenje kao ovisnost i pogrešan izbor.

Odgovarajući na pitanje kome se može obratiti pušač koji želi prestati pušiti dr. med. Asja Palinić-Cvitanović je riješila i dilemu mladih pušenje kao bolest-ovisnost.
Treći tim školskog vijeća učenika : Ana Barbir 8. e, Ante Mijić 8. b, Iva Barbir 7. d, Doris Barišić 7. a, Nikola Matić 7. c, Josip Barišić 6. a, Ivana Vrnoga 5. e, Hrvoje Ilić 5. a, i Lucija Rajič 5. f, koja je pratila i procjenjivala prezentacije, argumentacije i uključivala se u raspravu na kraju je zaključila da su oba tima dobro branila svoja stajališta i da su dokazali da smo svi za život bez dima.

U zaključnoj riječi ravnateljica škole prof. Božena Nikoletić je zahvalila svima i istakla svoju dilemu koliko su mladi spremni za donošenje takve zrele odluke.


(Marina)

  na vrh