22.11.2010.

 

 Obnovljen status škole bez nasilja

4.susret Mreže škola bez nasiljaNa IV susretu Mreže škola bez nasilja koji je održan 11. i 12. studenoga 2010.g. u Zagrebu našoj školi je uručena plaketa obnove statusa Škole bez nasilja.


- UNICEF-ov program za sigurno i poticajno okruženje u školama provodi se u Republici Hrvatskoj od 2003./2004.školske godine. U njegovo provođenje uključilo se do sada 286 škola, a 153 škole su uspješno provele svih sedam koraka te dobile naziv Škola bez nasilja. Osnovana je i Mreža škola bez nasilja, koja je potaknula nastavak rada na suzbijanju vršnjačkog nasilja i nakon dobivanja naziva jer se nasilje među djecom brzo vraća i zahtjeva stalan rad na njegovom suzbijanju. Mreža traži od svojih članica obnovu statusa nakon tri godine. Tako su već 73 škole obnovile status Škole bez nasilja.
4.susret Mreže škola bez nasilja
- Na inicijativu pedagoginje škole i ravnateljice naša škola se uključila u provođenje programa 2004. godine te u veljači 2005. dobila status Škole bez nasilja. 2008.g. započeli smo rad na obnovi statusa koji je završen posjetom UNICEF-ovog evaluacijskog tima 27. travnja 2010.g.. Prema njihovom izvješću UNICEF nam je obnovio status Škole bez nasilja i 11. studenog 2010. g. na IV susretu Mreže škola bez nasilja uručio plaketu.

4.susret Mreže škola bez nasilja
- Evaluacija koja uključuje brojna istraživanja i mišljenja učitelja, učenika i roditelja pokazuje da se nakon 4 godine od početka provedbe programa broj djece koja zlostavljaju smanjuje za 2/3, a broj djece koja trpe zlostavljanje za ½. To znači da se ukupan broj nasilnih postupaka značajno smanjuje.
- Zato je ovaj program potrebno podržati i nastaviti na lokalnoj razini.

(Administrator)

  na vrh