28.3.2010.

 

 Školska natjecanja u znanju

U školi od 18. siječnja do 20. ožujka 2010. održane su smotre i natjecanja učenika u znanju iz: LiDraNa, Eko kviza Lijepa naša, njemačkoga jezika, hrvatskoga jezika, biologije, matematike, Crvenoga križa, geografije, fizike, engleskoga jezika, vjeronauka, kemije, povijesti, informatike, likovne kulture i tehničke kulture.
Učenici su uključeni i u sportska natjecanja koja su još uvijek u tijeku, te se čekaju konačni rezultati.
Navodimo učenike i njihove mentore koji su sudjelovali na školskim natjecanjima.

HRVATSKI JEZIK
- 7. razred
Mentori:
Ilić Marija
Tatjana Hazirović-Juračić
Baćilo Marija
Dragan Sršen
Ime učenika:
Ujdur Petra 7.g
Jelaš Katarina 7.e
Stanić Antonija, 7.g
Radić Zvonimir, 7.c
Jakić Darka ,7.b
Jurić Daniela, 7.b
Ilić Hrvoje ,7.a
Sršen Duje, 7.g
Polić Petra, 7.d
Matić Suzana 7.c
Krstičević Dol,ores ,7.f
Hazirović Alen, 7.e
Rajič Lucija, 7.f
Vučković Andrea,7.d
Raič Mario, 7.a
- 8. razred
Mentori:
Vukša Marica
Tatjana Hazirović-Juračić
Rade Lauš
Ime učenika:
Kosović Sunčica, 8.d
Obšivač Antonia, 8.e
Jurković Antonija, 8.a
Majić Mara, 8.a
Dominiković Klara ,8.b
Jarak Anamarija, 8.a
Rendulić Josipa, 8.
Klarić Monika ,8.d
Mostarac Ivana, 8.b
Zovko Kristina, 8.c
Krvavac Renata, 8.b
Batinović Tea, 8.d
Šutalo Ivana, 8.e
Bajo Marija, 8.e
Brečić Matea, 8.e
Mihaljević Anamarija, 8.e

NJEMAČKI JEZIK
Mentorice:
Danijela Vučina
Dajana Antunović
Ime učenika:
Batinović Tea ,8.d
Jarak Anamarija, 8.a
Gnječ Ana ,8.d
Matić Bernard, 8.a
Jurković Antonija,8.a
Krvavac Renata, 8.c
Klarić Monika, 8.d

VJERONAUK
Mentorica:
Mirela Raguž
Ime učenika:
Jurković Antonija, 8.a
Jarak Anamarija, 8.a
Antunović Jure, 7.a
Ilić Hrvoje, 7.a

BIOLOGIJA
Mentorica:
Nataša Jakišić
- 7. razred
Ime učenika:
Obradović Hrvoje, 7.c
Matić Suzana ,7.c
Anković Luka ,7.d
Vidović Marija, 7.c
Raguž Miljenka, 7. c
- 8. razred
Ime učenika:
Gavran Klara, 8.b

FIZIKA
Mentor:
Dario Vekić
Ime učenika:
Jurković Antonija, 8.a
Tomić Ante, 8.e
Krstičević Ivan, 8.d
Medić Valentino, 8.a


KEMIJA
Mentorica:
Ljilja Lauš
- 7. razred
Ime učenika:
Radić Zvonimir, 7.c
Matić Suzana, 7.c
Vidović Marija, 7.c
Matić Ivan, 7.b
- 8. razred
Ime učenika:
Vidović Josipa, 8.b
Jurković Antonia, 8.a
Majić Mara, 8.a
Jarak Anamarija, 8.a
Dominiković Klara, 8.b
Anković Josipa, 8.a
Barišić Josip, 8.a

ENGLESKI JEZIK
Mentorice:
Marija Mijić
Kata Senta
Ime učenika:
Andačić Zorana, 8.b
Kosović Sunčica, 8.d
Dominiković Klara, 8.b
Rendulić Josipa, 8.b
Krstičević Ivan, 8.d
Jarak Anamarija, 8.a
Majić Mara 8.a
Leontenko Filip 8.c
Zovko Kristina, 8.c
Batinović Tea 8.d
Gajić Ivan 8.c,
Obšivač An,tonia, 8.e
Gavran Klara, 8.b
Goluža Martin, 8.b
Martić Blaž, 8.c
Krešić Petr,a 8.c
Nikolić Zdenka, 8.b
Jurković Antonija, 8. a
Rakić Ana, 8.b
Anković Josipa, 8.a
Mostarac Ivana, 8.b
Bender Mato ,8.b
Bajo Marin, 8.b
Medić Valentino, 8.a
Jerković Šime ,8.a
Majić Ante, 8.b
Obšivač Marin, 8.a
Dominiković Mate, 8.b
Sršen Ante 8.b


MATEMATIKA
- 4. razred
Mentorice:
Kaleb Božena
Barbir Ana
Bartulović Jelena
Brajković Cvijeta
Bukovac Danijela
Ime učenika:
Mustapić Matej, 4.e
Dominiković Antonio, 4.e
Grgić Ivan, 4.e
Krndelj Veronika, 4.b
Kozina Anamarija, 4.c
Kompar Ema, 4.d
Radić Ilija ,4.b
Batinović Bruno, 4.b
Gnječ Marin, 4.a
Anković Ana, 4.e
Brečić Luka, 4.a
Pačić Marko, 4.d
Milan Branimir, 4.b
Jelavić Marta, 4.c
Maslać Ana, 4.d
Rodin Filip, 4.d
Maslać Anđela, 4.b
Leko David, 4..d
- 5. razred
Mentori:
Neda Grbavac
Jasna Brnas-Katić
Ime učenika:
Viktorija Grbavac, 5.a
Josip Nikolić ,5.e
Sandro Batinović ,5.a
Ivan Pavlović, 5.b
Ivan Vekić, 5.a
Emil Dominiković ,5.b
Matija Matić, 5.b
Dora Jakišić ,5.b
Sanja Ivanković, 5.a
Neda Gujinović, 5.f
- 6. razred
Mentori:
Gordana Arar
Marijana Rebac
Ranko Barbir
Ime učenika:
Nikolina Jarak, 6.a
Karlo Goluža, 6.b
Maks Obrvan, 6.f
Klara Kaleb, 6.b
Paula Bunoza, 6.e
Kristina Krstičević ,6.e
Luka Gujinović ,6.f
Marija Mijić, 6.f
Martina Matičević ,6.c
Marieta Tomas, 6.d
Damir Goluža, 6.a
Ivan Radić, 6.c
Josip Raguž, 6.d
Filip Kešina, 6.c
- 7. razred
Mentori:
Neda Grbavac
Jasna Brnas-Katić
Marijana Rebac
Ime učenika:
Duje Sršen, 7.g
Hrvoje Ilić ,7.a
Renata Nikolac, 7.d
Antonio Galov, 7.e
Ljubo Bebić ,7.b
Petra Polić, 7.d
Mateo Obšivač ,7.a
Antonija Stanić, 7.g
Petra Ujdur ,7.g
Sara Zovko, 7.g
Lucija Markota, 7.g
Luka Anković, 7.d
Mirko Šiljeg, 7.e
- 8. razred
Mentori:
Gordana Arar
Ranko Barbir
Ime učenika:
Klara Dominiković, 8.b
Josipa Rendulić, 8.b
Anamarija Jarak, 8.a
Tea Batinović, 8.d
Zorana Andačić, 8.b
Domagoj Zovko, 8.a
Ivan Krstičević, 8.d
Ivana Mostarac, 8.b
Antonija Jurković, 8.a
Sunčica Kosović, 8.d

GEOGRAFIJA
- 5. razred
Mentorice:
Marija Tomić
Sanda Blatančić
Ime učenika:
Medak Filip, 5.c
Dragobratović Mislav, 5.c
Gakić Ante, 5.f
Nikolić Josip, 5e
Matičević Antonio, 5.c
Šutalo Bruno, 5.f
Kosjerina Gabrijel, 5e
Jovanović-Bartulović Božo, 5.f
- 6. razred
Mentorice:
Marija Tomić
Sanda Blatančić
Ime učenika:
Jarak Nikolina, 6.a
Kaleb Antonija, 6.e
Bunoza Paula, 6.e
Krstičević Kristina, 6.e
Tomić Ana, 6.e
Jelavić Katja, 6.e
- 7. razred
Mentorice:
Marija Tomić
Sanda Blatančić
Ana Kuran
Ime učenika:
Stanković Barbara, 7.e
Kaleb Lea, 7.a
Ivanković Katarina, 7.b
Kraljević Daria, 7.a
Nikolić Josipa, 7.f
Jerkić Iva, 7.a
Vladimir Marino, 7.g
Obrvan Antonia 7.e
Bebić Ljubo, 7.b
Tošić Ante, 7.f
Mostarac Nevenka, 7.a
Raič Mario, 7.a
Rajič Lucija, 7.f
Obšivač Mateo, 7.a
Medić Zvonimir ,7.e
Jelčić Branimir, 7.g
Antunović Jure ,7.a
Šiljeg Mirko, 7.e
Ivanković Andrijana, 7.c
Bogdan Toni, 7.f
Ilić Antonio, 7.f
Šutalo Bojan, 7.f
- 8. razred
Mentorica:
Sanda Blatančić
Ime učenika:
Obšivač Antonija, 8.e
Klarić Monika, 8.d
Rodin Matej, 8.e
Gnječ Ana, 8.d
Jurčević Marko, 8.e


EKOLOŠKI KVIZ LIJEPA NAŠA
Mentorica:

Nataša Jakišić
Ime učenika:
Klara Gavran, 8.a
Anković Luka, 7.d
Tadić Sanja, 6.d
Jakišić Dora, 5.b

POVIJEST
Mentorica:
Marija Kraljević
Ime učenika:
Mostarac Ivana, 8.b
Rendulić Josipa, 8.b

LIDRANO
Mentorica:
Snježana Bebić
Ime učenika
Kežić Marijeta, 3.e

INFORMATIKA
Mentor:
Igor Tošić
Ime učenika:
Zvonimir Radić, 7.c
Marko Protrka, 7.a
Matej Erceg, 7.a
Alen Hazirović, 7.e
Klara Dominiković, 8.b
Josipa Rendulić, 8.a
Dino Hodžić, 8.d
Jure Maslać, 8.d
Blaž Bulum, 7.g
Mario Raič, 7.a
Iva Vekić, 7.c
Valentino Medić, 8.a

CRVENI KRIŽ
Mentorica:
Vesna Pavlović
Ime učenika:
Crnčević Domagoj, 7.e
Mišanović Marin, 7.e
Bošnjak Marija, 8.c
Pačić Milena, 8.c
Pavlović Lora, 8.c
Bajo Marija, 8.e


TEHNIČKA KULTURA
Mentorica:
Marina Vuković

- 5. razred
Ime učenika:
Pavlović Ivan, 5.b
Vugdelija Nikola, 5.b
Ivanović Ivan, 5.a
Dominiković Emil,5.b
Ujdur Ivan, 5.a
Jerković Luka, 5.a
- 6. razred
Ime učenika:
Jarak Ivana, 6.a
Jarak Nikolina, 6.a
Romić Josipa, 6.c
Prgomet Mario, 6.b
Jeramaz Nikola, 6.b
Šutalo Mihovil, 6.b
- 7. razred
Ime učenika:
Radić Zvonimir, 7.c
Obšivač Mateo, 7.a
Matić Suzana, 7.c
Hazirović Alen, 7.e
Erceg Matej, 7.a
Jakić Marina, 7.d
Polić Petra, 7.d

LIKOVNA KULTURA
Mentorica:
Meri Pehar
Ime učenika:
Prnjić Ružica, 6.b
Šutalo Mihovil, 6.b
Nikolić Klara, 6.b
Merdžan Ivana, 6.b
Džeko Jelena, 6.b
Kiridžija Petra, 6.b
Kužić Sara, 6.b
Popović Mirela,6.c
Bunoza Mihaela, 6.c
Brečić Matej, 6.c
Matičević Martina, 6.c
Erceg Matej, 7.a
Vladimir Stanka, 7.b
Jakić Dora, 7.b
Jurić Danijela, 7.b
Ivanković Katarina, 7.b
Ilić Antonio, 7.f
Raguž Zrinka, 8.b
Barišić Marijana, 8.b
Andačić Zorana, 8.b
Matić Damir, 8.b
Sprčić Renata, 8.b
Gnječ Jakov, 8.b
Nikolić Zdenka, 8.b
Bošnjak Marija, 8.c
Pavlović Lora, 8.c
Pačić Milena, 8.c
Korica Jela, 8.c
Nogolica Jakov, 8.c
Bajo Marija, 8.e
Obšivač Antonija, 8.e
(Administrator)

  na vrh